ปฏิทินแข่งขัน

BBG PRINCESS CUP 2021
กรุงทพมหานคร
8 – 11 เม.ย. 2565

THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2022
จังหวัดนครราชสีมา
19 – 24 เม.ย. 2565

88 th THAMMASAT CHAMPIONSHIPS 2022
จังหวัดปทุมธานี
26 – 30 เม.ย. 2565

YOUNG – AMPUNSUWAN AYUTTHAYA OPEN 2022
พระนครศรีอยุธยา
 21 – 25 ต.ค. 2565