สรุปผลงานนักกีฬา รายการ YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior International Grand Prix 2024

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 3 รางวัล

Read more

สรุปผลงานนักกีฬา รายการ TOYOTA Youth Super Series 2024 สนามที่ 3 Central Suratthani

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 9 รางวัล

Read more

สรุปผลงานนักกีฬา รายการ TOYOTA Youth Super Series 2024

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 19 รางวัล

Read more

สรุปผลงานนักกีฬา รายการ BAT-VICTOR PONSANA OPEN 2024

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 8 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 24 รางวัล

Read more

สรุปผลงานนักกีฬา รายการ GRANULAR-TIPlife-SOLIBAD-TERMINAL21 KORAT CHAMPIONSHIPS 2024

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 16 รางวัล

Read more

สรุปผลงานนักกีฬา รายการ BAT -YONEX -CREMO PATHUMTHANI CUP 2024

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 9 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 24 รางวัล

Read more

สรุปผลงานนักกีฬา รายการ SPRC – CALTEX – YOUNG BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 9 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 20 รางวัล

Read more

สรุปผลงานนักกีฬา รายการเยาวชนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวมเป็น13 รางวัล

Read more

BAT-100PLUS -YONEX-T.THAILAND BADMINTON 2024

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวมเป็น 8 รางวัล

Read more

สรุปผลงานนักกีฬา ในรายการ TOYOTA Youth Super Series 2024 สนาม1 Central Chaengwattana

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้งหมด 9 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวมเป็น 20 รางวัล

Read more