สรุปผลงานนักกีฬา รายการ BAT YONEX C&L BY SPIRIT PATHUMTHANI CUP 2022

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี สามารถคว้ารางวัลมาได้ รวมทั้งสิ้น 19 รางวัล
สรุปผลงานนักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ ในรายการ BAT YONEX C&L BY SPIRIT PATHUMTHANI CUP 2022 แข่งขันระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2565 
รางวัล “ชนะเลิศ” 4 รางวัล ได้แก่
1.🥇MD ชายคู่ รุ่นอายุทั่วไป
-วรพล ทองสง่า
2.🥇XD U19 คู่ผสม รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-ปทิดา ศรีสวัสดิ์
3.🥇GD U19 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-พุธิตา พันธุ์ทุ้ย
-นภา สามารถ
4.🥇BS U9 ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 9 ปี
-ธัชธรรม์ วรสุภาพ
 
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง” 4 รางวัล ได้แก่
1.🥈XD U17 ชายคู๋ รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี
-ธนกฤต สันบุญเป็ง
-สุกฤตา สุวะไชย
2.🥈BS U15 ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
-กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง
3.🥈GS U15 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
-พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล
4.🥈GS U13 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี
-ณธิดา บุระมาศ
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับสอง” 11 รางวัล ได้แก่
1.🥉BS U19 ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์
2.🥉GS U19 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-ฐิติพร กล่อมยงค์
3.🥉GS U15 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
-ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์
4.🥉GD U15 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
-ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์
5.🥉BD U15 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
-กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง
6.🥉GD U13 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี
-ณธิดา บุระมาศ
7.🥉BS U11 ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี
-จิรภัทร คุมพล
8.🥉BD U11 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี
-จิรภัทร คุมพล
9.🥉BS U9 ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 9 ปี
-พุฒิพัฒน์ ดุรงค์วิชัยโชค
10.🥉BD U9 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 9 ปี
-พุฒิพัฒน์ ดุรงค์วิชัยโชค
-พชร เชื้อทอง
11.🥉GS U7 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 7 ปี
-นภัค เกศกนกนันท์

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง, นักกีฬา, ทีมผู้ฝึกสอน, ผู้บริหารสมาคม, ผู้สนับสนุน และ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เป็นอย่างสูง ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ได้รับรางวัล ส่วนคนที่ยังไม่มีรางวัล ก็ขอให้นำข้อผิดพลาด กลับมาซ้อม ปรับปรุงแก้ไข แล้วกลับไปสู้กันใหม่ ในรายการต่อไปด้วยกันอีกนะครับ