สรุปผลงานนักกีฬา ในศึกชิงถ้วยพระราชทาน BBG PRINCESS CUP 2022

นักกีฬาสังกัด สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี สามารถคว้ารางวัลมาได้ รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล
สรุปผลงานนักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ ในศึกชิงถ้วยพระราชทาน BBG PRINCESS CUP 2022 แข่งขันระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2565 
รางวัล “ชนะเลิศ” 5 รางวัล ได้แก่
1.🥇WS หญิงเดี่ยว รุ่นทั่วไป
– ณัฐณิชา จตุพนาพร
2.🥇WD หญิงคู่ รุ่นทั่วไป
– ลักษิกา กัลละหะ
– ผไทมาส เหมือนวงศ์
3.🥇GD U19 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
– นภา สามารถ
– ปริณดา พัฒนวริทธิพันธ์
4.🥇XD U17 คู่ผสม รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี
– พุฒิเมธ เสมกันทา
5.🥇XD U13 คู่ผสม รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี
– ณธิดา บุระมาศ
 
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง” 3 รางวัล ได้แก่
1.🥈WD หญิงคู่ รุ่นทั่วไป
– อรณิชา จงสถาพรพันธุ์
– อทิตยา โปวานนท์
2.🥈GD U19 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
– พุธิตา พันธุ์ทุ้ย
– ปทิดา ศรีสวัสดิ์
3.🥈GS U13 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี
– ณธิดา บุระมาศ
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับสอง” 6 รางวัล ได้แก่
1.🥉MS ชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป
– วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์
2.🥉XD คู่ผสม รุ่นทั่วไป
– อทิตยา โปวานนท์
3.🥉WD หญิงคู่ ทั่วไป
– พุธิตา พันธุ์ทุ้ย
– ปทิดา ศรีสวัสดิ์
4.🥉BS U19 ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
– ภูริณัฐ สายคำมา
5.🥉BD U19 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
– เพชรช่วง ฟูปินวงศ์
– ภูริณัฐ สายคำมา
6.🥉GD U17 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี
– ศศิวรัญ ขันทองนาค
– สุกฤตา สุวะไชย

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง, นักกีฬา, ทีมผู้ฝึกสอน, ผู้บริหารสมาคม, ผู้สนับสนุน และ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เป็นอย่างสูง ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ได้รับรางวัล ส่วนคนที่ยังไม่มีรางวัล ก็ขอให้นำข้อผิดพลาด กลับมาซ้อม ปรับปรุงแก้ไข แล้วกลับไปสู้กันใหม่ ในรายการต่อไปด้วยกันอีกนะครับ