สรุปผลงานนักกีฬา ในรายการ BAT YONEX PATHUMTHANI CUP 2023

นักกีฬาสังกัด สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี สามารถคว้ารางวัลมาได้ รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล
สรุปผลงานนักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ ในรายการ BAT YONEX PATHUMTHANI CUP 2023 แข่งขันระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2566
รางวัล “ชนะเลิศ” 3 รางวัล ได้แก่
1.🥇XD U23 คู่ผสม รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปี
– ภูริณัฐ สายคำมา (ภูริ) และ นภา สามารถ (วุ้น)
2.🥇XD U15 คู่ผสม รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
– พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล (ธารา)
3.🥇GD U15 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
– พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล (ธารา)
 
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง” 6 รางวัล ได้แก่
1.🥈MD ชายคู่ รุ่นทั่วไป
– ตนุภัทร วิริยางกูร (มาร์ค)
2.🥈BD U19 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
– พุฒิเมธ เสมกันทา (อ๋อง) และ อติรุจ อุ่นวัฒนนุกูล
3.🥈BD U17 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี
– กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง (ซันเดย์)
4.🥈GD U17 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี
– อทิตญา คำชัยวงค์
5.🥈GS U15 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
– ณธิดา บุระมาศ (ปาย)
6.🥈BD U9 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 9 ปี
– ณัฐพล ยศบุญเรือง และ ฐนทัศน์พล ระฆังวงศ์
 
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับสอง” 6 รางวัล ได้แก่
1.🥉MD U23 ชายคู่ รุ่นทั่วไป
– ภูริณัฐ สายคำมา และ ทรงพล แซ่ม้า
2.🥉MD U23 ชายคู่ รุ่นทั่วไป
– ธนกฤต สันบุญเป็ง และ ศุภากร เที่ยงพิมล
3.🥉GD U19 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
– ฑิตาพร สุตาคำ
4.🥉GS U11 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี
– จิรัชยา วัฒนแสนสุข
5.🥉GD U17 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี
– สิรภัทร เทพณรงค์ (เต๊นา)
6.🥉BD U15 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
– ณภัทร วริทธิ์วุฒิกุล และ ศุภวิชญ์ เลิศอนันตวงศ์
 

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง, นักกีฬา, ทีมผู้ฝึกสอน, ผู้บริหารสมาคม, ผู้สนับสนุน และ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เป็นอย่างสูง ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ได้รับรางวัล ส่วนคนที่ยังไม่มีรางวัล ก็ขอให้นำข้อผิดพลาด กลับมาซ้อม ปรับปรุงแก้ไข แล้วกลับไปสู้กันใหม่ ในรายการต่อไปด้วยกันอีกนะครับ