จับกริ๊ปอย่างไร ให้เปลี่ยน “หน้าไม้” ได้เร็ว

Andy Chong's Badminton Tips - The Grips

จับกริ๊ปอย่างไร? ให้เปลี่ยน “หน้าไม้” ได้เร็ว
เทคนิคง่ายๆ สไตล์ โค้ช Andy Chong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *