“พุ่ง รับ” ต้องทำยังไงนะ?

How to Dive on Defense?

“พุ่ง รับ” ต้องทำยังไงนะ?
โค้ช Engholm ของเดนมาร์ก สอนเทคนิคการพุ่งรับ ให้กับเจ้าหนู Anders Antonsen ตอนอายุ 12 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็น ชายเดี่ยว มือวางอันดับ 3 โลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *