นักกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี เข้าแข่งขันคัดเลือก ตัวแทนนักกีฬาระดับภาค

นักกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี เข้าแข่งขันคัดเลือก ตัวแทนนักกีฬาระดับภาค (ภาค 1) “ปทุมธานีเกมส์” เพื่อสิทธิไปร่วม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 30 กค.-6 สค.65 นี้ โดย นักกีฬาจังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่
ประเภท ชายเดี่ยว
-นาย วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์
ประเภท หญิงเดี่ยว
-นส. ฐิติพร กล่อมยงค์
ประเภท หญิงคู่
-นส. ฐิติพร กล่อมยงค์
-นส. นภา สามารถ
ประเภท คู่ผสม
-นาย วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์
-นส. นภา สามารถ
โดยมี ส.ส พิษณุ พลธี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี ,นางประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่,น.อ.ธ ธง ธรรมชูโชติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมการคัดเลือก พร้อมให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตร เป็นกำลังใจให้กับ นักกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีทุกคน ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้