สรุปผลงานนักกีฬา รายการ 88 th THAMMASAT CHAMPIONSHIPS 2022

นักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี สามารถคว้ารางวัลมาได้ รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล
สรุปผลงานนักกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี และสโมสรสปิริตบายมณีพงศ์ ในรายการ 88 th THAMMASAT CHAMPIONSHIPS 2022 แข่งขันระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2565
รางวัล “ชนะเลิศ” 5 รางวัล ได้แก่
1.🥇BS U19 ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-ภูริณัฐ สายคำมา (ภูริ)
2.🥇XD U19 คู่ผสม รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-ภูริณัฐ สายคำมา (ภูริ)
-ณัฐณิชา จตุพนาพร (อิง)
3.🥇GS U15 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
-ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ (จี๊ป)
4.🥇XD U15 คู่ผสม รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
-ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ (จี๊ป)
5.🥇GS U13 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี
-ณธิดา บุระมาศ (ปาย)
 
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง” 4 รางวัล ได้แก่
1.🥈BS U19 ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ (นาว)
2.🥈BD U19 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ (นาว)
-ภูริณัฐ สายคำมา (ภูริ)
3.🥈GS U17 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี
-รัศมิ์ณชา สมโภชน์ (พลอย)
4.🥈GD U15 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
อทิตญา คำชัยวงค์ (ออม)
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับสอง” 5 รางวัล ได้แก่
1.🥉BD U19 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-ธนกฤต สันบุญเป็ง (บัดดี้)
-ทรงพล แซ่ม้า (หนึ่ง)
2.🥉GS U19 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-ณัฐณิชา จตุพนาพร (อิง)
3.🥉GD U19 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
-ณัฐณิชา จตุพนาพร (อิง)
4.🥉GD U17 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี
-รัศมิ์ณชา สมโภชน์ (พลอย)
5.🥉GD U13 หญิงคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี
-ณธิดา บุระมาศ (ปาย)

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง, นักกีฬา, ทีมผู้ฝึกสอน, ผู้บริหารสมาคม, ผู้สนับสนุน และ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เป็นอย่างสูง ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ได้รับรางวัล ส่วนคนที่ยังไม่มีรางวัล ก็ขอให้นำข้อผิดพลาด กลับมาซ้อม ปรับปรุงแก้ไข แล้วกลับไปสู้กันใหม่ ในรายการต่อไปด้วยกันอีกนะครับ