วิธี “หลอก” เทิร์นลูกเสิร์ฟ แบ็คแฮนด์ และ โฟร์แฮนด์

DECEPTIVE SERVE RETURN in Doubles Badminton

วิธี “หลอก” เทิร์นลูกเสิร์ฟ แบ็คแฮนด์ และ โฟร์แฮนด์ ในการเล่นคู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *