เทคนิคการ “วิ่งคุมคอร์ท”

How to Cover The WHOLE Court?

เทคนิคการ “วิ่งคุมคอร์ท”
How to Cover The WHOLE Court?
โดยโค้ช Anna Rice อดีตแชมป์หญิงเดี่ยว Pan-Am ชาวแคนาดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *