5 หลัก “ตั้งรับ ลูกตบ” ในการเล่นคู่

Smash Defense in double

5 หลัก “ตั้งรับ ลูกตบ” ในการเล่นคู่
ในแบบของ โค้ช Thomas Laybourn
🏆อดีตคู่ผสมมือ 1 โลก ชาวเดนมาร์ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *